Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Osuch

ur. w 1947 roku w m. Dąbrowa Górna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Stanisław Osuch był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność w Fabryce Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach, w której pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej. W dniu 05.11.1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. nr 1013 w Budowie. Rozkazem nr 227 z dnia 08.11.1982 r. został wyznaczony na stanowisko sapera w korpusie saperów. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia  w obowiązującym porządku prawnym. W dniu 02.02.1983 r. Stanisław Osuch został zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej