Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Rozberg

ur. w 1949 roku w m. Cierzpięty
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Henryk Rozberg pracował jako kierowca w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa „Transbud” Oddział nr 3 w Gdyni-Redłowie. Od 1 września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, od 15 kwietnia 1981 r. wchodził w skład komisji zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku w swoim zakładzie pracy. 18 grudnia 1981 r. został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym 
w Gdańsku. 31 grudnia 1981 r. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał Henryka Rozberga na karę jednego roku pozbawienia wolności, pokrycie 1/14 kosztów postępowania sądowego i uiszczenie 1800 zł tytułem opłaty sądowej. 22 lutego 1982 r. Sąd Najwyższy w Warszawie zawiesił warunkowo wykonanie reszty kary, 25 lutego 1982 r. Henryk Rozberg został zwolniony z  aresztu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN