Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Józefa Tylek
ur. w 1957 roku w m. Mogilany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 132/2016

Biogram

Józefa Tylek prowadziła gospodarstwo rolne w Mogilanach. Na początku lat 80. na terenie gminy Mogilany była wraz z mężem aktywną działaczką NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” i NSZZ RI „Solidarność”. 
W ramach działalności opozycyjnej po wprowadzeniu stanu wojennego kolportowała nielegalne wydawnictwa; w latach 1982-1989 uczestniczyła w spotkaniach konspiracyjnych organizowanych przez Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników m.in. w Krakowie, Mogile i Mogilanach; brała udział w manifestacjach i spotkaniach organizowanych przez Duszpasterstwo Rolników i OKOR m.in.: w dożynkach i obchodach rocznicowych podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich organizowanych na Jasnej Górze, marszu trzeźwości zorganizowanym w 1985 r. przez Duszpasterstwo Rolników w Krasiczynie.
Ze względu na prowadzoną działalność była nachodzona w swoim gospodarstwie i zastraszana przez funkcjonariuszy SB.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków