Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Waliszewski Marek
Marek Paweł Waliszewski
ur. w 1949 roku w m. Wągrowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2017

Biogram

Był aktywnym członkiem Solidarności Walczącej w Poznaniu w latach 1984-1989. Zajmował się przede wszystkim drukiem i kolportażem wydawnictw bezdebitowych oraz był łącznikiem między oddziałem Solidarności Walczącej a centralną znajdującą się we Wrocławiu. Jego mieszkanie było wielokrotnie wykorzystywane jako skrzynka kontaktowa oraz punkt kolportażu nielegalnych wydawnictw, a także miejsce ukrywania przed aresztowaniem osób poszukiwanych za działalność polityczną i opozycyjną. Brał czynny udział w manifestacjach w Poznaniu. Do 1990 roku rozpracowywany w ramach sprawy operacyjnej krypt. „Ośmiornica” prowadzonej przez SB przeciwko Solidarności Walczącej. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN