Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Waliszewski Marek

Marek Paweł Waliszewski

ur. w 1949 roku w m. Wągrowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2017
Biogram
Był aktywnym członkiem Solidarności Walczącej w Poznaniu w latach 1984-1989. Zajmował się przede wszystkim drukiem i kolportażem wydawnictw bezdebitowych oraz był łącznikiem między oddziałem Solidarności Walczącej a centralną znajdującą się we Wrocławiu. Jego mieszkanie było wielokrotnie wykorzystywane jako skrzynka kontaktowa oraz punkt kolportażu nielegalnych wydawnictw, a także miejsce ukrywania przed aresztowaniem osób poszukiwanych za działalność polityczną i opozycyjną. Brał czynny udział w manifestacjach w Poznaniu. Do 1990 roku rozpracowywany w ramach sprawy operacyjnej krypt. „Ośmiornica” prowadzonej przez SB przeciwko Solidarności Walczącej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN