Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Władysław Jan Waluś

ur. w 1953 roku w m. Międzybrodzie Bialskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017
Biogram
Pan Władysław Waluś, aktywny członek NSZZ „Solidarność” oraz przewodniczący Komisji Zakładowej przy Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” na terenie Bielska-Białej po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Jego poczynania zostały objęte ścisłą kontrolą Służby Bezpieczeństwa a 17 XII 1981 r. Prokuratura Wojewódzka w Bielsku-Białej wszczęła śledztwo w sprawie organizowania akcji protestacyjnej przeciwko stanowi wojennemu i kontynuowania działalności zagrożonej wówczas odpowiedzialnością karną, tj. o przestępstwo z art. 46 § 1 i 2 dekretu o stanie wojennym. Tego samego dnia Pan Włądysław Waluś został zatrzymany i przesłuchany. 18 XII 1981 r. został tymczasowo aresztowany i przewieziony do Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej. Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej uznał go winnym i skazał na karę 4. lat pozbawienia wolności i 3. lat pozbawienia praw publicznych. Karę odbywał od 19 I 1982 w Zakładzie Karnym w Raciborzu, a od 4 VI 1982 r. w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich, gdzie od 1 IX 1982 r. prowadził głodówkę protestacyjną domagając się przyznania statusu więźnia politycznego. 28 IX 1982 r. został przewieziony do Zakładu Karnego w Kłodzku. 17 III 1983 r. Sąd Wojewódzki w Wałbrzychu udzielił Panu Walusiowi 6. miesięcznej przerwy w odbywaniu kary, co zostało poprzedzone uchwałą Rady Państwa z dn. 15 III 1983 r. o skorzystaniu z prawa łaski wobec niego i warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. 
Działania i kontakty Pana Władysława Walusia były jednak nadal ściśle kontrolowane: jego osoba jeszcze dwukrotnie znalazła się w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, w latach 1983-1985 a następnie 1988-1989. Pierwsza sprawa została zakończona po zwolnieniu Pana Władysława Walusia z pracy w kontrolowanym przez SB obiekcie, druga dotyczyła podejrzenia o jego udział w kolportażu prasy podziemnej. Materiały archiwalne zgromadzone do obu spraw zostały zniszczone na początku 1990 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN