Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pyrtak Tadeusz

Tadeusz Pyrtak

ur. w 1945 roku w m. Chełm
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2016
Biogram
Był współorganizatorem i członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność”w Chełmskich Zakładach Obuwia, przewodniczącym Komisji Wydziałowej w ChZO. W marcu 1981 r. delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Chełm, członkiem Zarządu Regionu, a od listopada 1981 r. Prezydium Zarządu Regionu. Był także członkiem zespołu redakcyjnego  „Biuletynu Informacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» w Chełmskich Zakładach Obuwia.  W  sierpniu 1981 r. zatrzymany za udział w akcji plakatowej w Chełmie, Prokuratura Rejonowa w Chełmie wszczęła postępowanie, zarzucając rozpowszechnianie plakatów o treści poniżającej i wyszydzającej rząd i system ustrojowy PRL. W styczniu 1983 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie umorzył postępowanie przeciwko T. Pyrtakowi. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Chełmie, Włodawie, Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach, Nowym Łupkowie. Zwolniony 15.10. 1982 r. Po powrocie z internowania był współpracownikiem Regionalnej Komisji Koordynacyjnej w Chełmie, kolporterem wydawnictw podziemnych i uczestnikiem akcji ulotkowych. 18.05. 1984 r. aresztowany pod zarzutem kontynuowania działalności w podziemiu. 24.07.1984 r. Sąd Rejonowy w Chełmie umorzył postępowanie na mocy amnestii. W związku z udziałem w uroczystościach religijnych w Lublinie w dniu 3.05.1987 r. został zatrzymany i 5.05.1987 r. skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za rzekome zakłócanie porządku publicznego. W styczniu 1989 r. był współzałożycielem jawnego Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Chełmie i delegatem na kolejne Walne Zjazdy Delegatów Regionu Chełm.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej