Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Antoni Rybnik
ur. w 1946 roku w m. Suchowola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2015

Biogram

Jerzy Antoni Rybnik od jesieni 1980 r. był aktywnie zaangażowany w tworzenie struktur NSZZ ,,Solidarność” na terenie Białostockiej Fabryki Mebli. We wrześniu 1980 r. uczestniczył tam w strajku. W czerwcu 1981 r. był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów NSZZ ,,S” Region Białystok. Został również wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu. 
W 1981 r. objęty został ogólnopolską akcją ,,Jodła”. 13 grudnia 1981 r. uniknął internowania uciekając z mieszkania przez okno przed funkcjonariuszami SB.  Następnie pozostawał w ukryciu kontynuując działalność w podziemnych strukturach ,,S”. 14 grudnia 1981 r. wspólnie z ukrywającymi się członkami ,,S” zorganizował Prezydium Regionalnego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ ,,S”. Od marca 1982 r. działał jako przewodniczący Tymczasowej Komisji Regionalnej. W tym czasie prowadził działania zmierzające do przeciwstawienia się wprowadzeniu stanu wojennego, uwolnienia aresztowanych oraz organizacji pomocy osobom internowanym i represjonowanym. Angażował się w druk i kolportaż nielegalnej prasy i wydawnictw.  3 sierpnia 1982 r. ujawnił się w KWMO w Białymstoku. W 1982 r. jako rezerwista został wcielony do wojska, do oddziału, w skład którego wchodziło wielu działaczy opozycji. W maju 1983 r. uczestniczył w spotkaniu działaczy ,,S”, na którym omawiano m.in. kwestię podziemnej działalności w ramach struktur związkowych oraz  budowy pomnika ,,S”.  W październiku 1983 r. korzystając z ustawy o amnestii ponownie ujawnił swoją działalność opozycyjną. We wrześniu 1985 r. podpisał społeczny apel wzywający do bojkotu wyborów do Sejmu. W związku z aktywną działalnością w tworzeniu regionalnych struktur ,,S” został objęty przez SB kontrolą operacyjną. 
W październiku 1988 r. wszedł w skład Regionalnej Komisji Wykonawczej ,,S” Region Białystok. W kwietniu 1989 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego ,,S” Ziemi Białostockiej. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

• Danilecki T., Zwolski M., Podlasie i Suwalszczyzna, [w:] Stan wojenny w Polsce 1981-1983, red. A. Dudek, Warszawa 2003.
• Kietliński M., Ćwierć wieku Podlaskiej Solidarności. NSZZ ,,Solidarność” Region Białystok 1980-2005, Białystok 2005.
• Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie, opr. T. Danilecki, M. Kietliński, Białystok 2011.
• Sychowicz K., NSZZ ,,Solidarność” Region Białystok, [w:] NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 5, Polska środkowo-wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.