Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wasilewski Piotr

Piotr Władysław Wasilewski

ur. w 1950 roku w m. Wieluń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 275/2020
Biogram
Piotr Władysław Wasilewski był nauczycielem Zespołu Szkół Rolniczych w Kłaninie, przewodniczącym koła NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. 12 lutego 1982 r. odczytał na lekcji uczniom Deklarację Ideową Konfederacji Polski Niepodległej. 18 lutego został aresztowany za „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości”, osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku, a następnie wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 29 marca 1982 r. skazany na karę 3 lat więzienia i 1 roku pozbawienia praw publicznych. Został osadzony  w Zakładzie Karnym w Potulicach. 27 września 1982 r. postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy otrzymał roczną przerwę w odbywaniu kary. 4 października 1982 r. został zwolniony z Zakładu Karnego. We wrześniu 1983 r. wyemigrował z rodziną na stałe z Polski.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności