Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sekuła Jerzy

Jerzy Sekuła

ur. w 1954 roku w m. Sławno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014
Biogram
Jerzy Sekuła po 13 grudnia 1981 r., po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, jako członek i przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w SPPD „Sławodrzew” w Sławnie aż do 1989 r. czynnie działał w strukturach opozycji antykomunistycznej. Był współtwórcą Krajowej Komisji Koordynacyjnej Drzewiarzy „Solidarność”. Zajmował się sporządzaniem ulotek, plakatów, malowaniem znaków i haseł Solidarności na różnego rodzaju miejscach i obiektach użyteczności publicznej na terenie całego województwa Słupskiego. Brał też udział w kolportażu niezależnych pism, biuletynów sygnowanych przez NSZZ „Solidarność” na terenie Sławna i Słupska. Jerzy Sekuła brał też udział w konspiracyjnych zebraniach, uczestniczył w różnego rodzaju manifestacjach i demonstracjach organizowanych przez organizacje niepodległościowe i „podziemną Solidarność”, przeciwko ówczesnym władzom PRL i komunistycznemu aparatowi przemocy i represji. Z tego też powodu był  w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa państwa. Był nieustannie inwigilowany (rewizje i przeszukania w pracy i w domu), m.in.  w 1982 r. aresztowany przez SB za kolportaż ulotek nawołujących do strajku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Adam Frydrysiak, Solidarność w woj. koszalińskim 1980-1989, Koszalin 2006
    • Igor Hałagida, NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego (1980-1990). Tom 1: szkice do monografii, Gdańsk 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN