Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Stanisław Kwaśny

ur. w 1949 roku w m. Choszczno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015
Biogram
W okresie od stycznia do 13 grudnia 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Wytwórczym „Społem” w Stargardzie Szczecińskim.  W dniu 5 listopada 1982 r. został powołany do odbycia trzymiesięcznej służby wojskowej w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze, która nie miała nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich, była za to formą walki z opozycją i represją polityczną. W latach 1981-1985 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z prowadzoną działalnością opozycyjną.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN