Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nikodem Adam

Adam Nikodem

ur. w 1946 roku w m. Mysłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Od września 1976 r. pracował w Śląskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego w Chorzowie. Od początku lat 80. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Utrzymywał ścisłe kontakty organizacyjne z działaczami Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
Od początku 1983 r. do listopada 1983 r. na terenie województwa katowickiego kolportował nielegalne wydawnictwa zawierające treści antykomunistyczne m.in. „Solidarność Walczącą”, „Biuletyn”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Ku Wolnej Polsce”. W dniu 10 listopada 1983 r., podczas przeszukania mieszkania Adama Nikodema zakwestionowano znaczne ilości podziemnych wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność Walczącą - Oddział Katowice”. W związku z powyższym w dniu tego samego dnia został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. Wolność odzyskał 28 lipca 1984 r. na zasadzie ustawy o amnestii. 
Po zwolnieniu z aresztu nie zaprzestał działalności niepodległościowej nadal utrzymując kontakty z działaczami podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. W dniach 4-11 października 1984 r. podczas tzw. „Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej”, zorganizowanego przez parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu, uczestniczył w spotkaniu z Anną Walentynowicz i w mszy św. celebrowanej przez ks. Jerzego Popiełuszkę. Ponadto zbierał podpisy pod petycją do Rady Państwa i Sejmu PRL w sprawie zwolnienia z więzienia działaczy NSZZ „S” Huty Katowice.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN