Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kędra Zbigniew
Zbigniew Stanisław Kędra
ur. w 1945 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2014

Biogram

Nauczyciel w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w organizację pomocy dla osób represjonowanych. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych. Uczestnik mszy św. w intencji ojczyzny, odprawianych w kościele jezuitów w Nowym Sączu.
W związku z prowadzoną działalnością związkową utrudniano mu wykonywanie zawodu nauczyciela.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków