Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Leśniański

ur. w 1957 roku w m. Choszczno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Wiesław Leśniański był od roku 1980 członkiem NSZZ „Solidarność” w PKP Wrocław.  Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w podziemną działalność opozycyjną, pełnił funkcję kuriera między Regionalnym Komitetem Strajkowym we Wrocławiu, a strukturami podziemia na terenie Wołowa. 
W latach 1983 - 1987 współpracował ze  związanym z „Solidarnością Walczącą”  Robotniczym Wydawnictwem „Feniks”. Zajmował tam się drukiem, kolportażem i redagowaniem nielegalnych publikacji. 
W związku z prowadzoną działalnością był dwukrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na 48 godzin.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej