Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wilner Jarosław

Jarosław Ryszard Wilner

ur. w 1958 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Jarosław Wilner od września 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w kaliskiej Fabryce Wyrobów Ażurowych „Haft”, gdzie objął funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. W czerwcu 1981 r. został członkiem Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej w Kaliszu, następnie delegatem na I Wojewódzkie Zebranie Delegatów Województwa Kaliskiego. 13 grudnia 1981 r. wziął udział w tajnym spotkaniu działaczy Regionu Wielkopolska Południowa, podczas którego omawiano możliwość podjęcia strajku, a 14 i 16 grudnia 1981 r. współorganizował przerwy w pracy, stanowiące protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i zawieszeniu NSZZ „Solidarność”. W latach 1981-1985 rozpowszechniał wydawnictwa bezdebitowe, w tym „Biuletyn Dolnośląski”, „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walczącą”, „Naszą Solidarność”; w latach 1982-1983 uczestniczył w redagowaniu, druku i kolportażu podziemnych pism: „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Biuletyn Informacyjny TKK”, „Magazyn Polski Walczącej”. Współpracował z Tymczasowym Komitetem Koordynacyjnym „Solidarność” Wielkopolska Południowa (1982-1984), Międzyregionalną Komisją Koordynacyjną Kalisz–Konin–Sieradz (1983-1984) oraz kaliskim Oddziałem Solidarności Walczącej (1985). Pomagał rodzinom internowanych i aresztowanych; uczestniczył w marszach protestacyjnych organizowanych w Kaliszu. W latach 1982-1984 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, dwukrotnie został zatrzymany na 48 godz., a jego mieszkanie poddawano rewizji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Kozłowski, „Kontrpochód »Solidarności« w Kaliszu 1 maja 1983”, Kalisz 2017
    • G. Schlender, „Solidarność Wielkopolski Południowej w latach 1980-2000. Zarys dziejów”, Kalisz 2001
    • G. Schlender, „NSZZ »Solidarność« Region Wielkopolska Południowa” [w:] „NSZZ »Solidarność« 1980–1989”, t. 4: „Polska zachodnia”, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
    • G. Schlender, „Wilner Jarosław” [w:] „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989”, t. 3, Warszawa 2019