Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Małgorzata Piotrowska

ur. w 1960 roku w m. Nowe Miasteczko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 436/2019
Biogram
Pani Małgorzata Piotrowska w latach 1982-1989 była zaangażowana w działalność podziemną. 
W dniach od 25 marca 1982 r. do 28 maja 1982 r. była internowana i przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. 
W latach 1984-1989 współpracowała z Solidarnością Polsko - Czechosłowacką, w ramach której organizowała spotkania przedstawicieli podziemia oraz przygotowywała wysyłki nielegalnych druków dla czechosłowackiej opozycji. Redagowała oraz zbierała informacje do niezależnych czasopism m.in.” Region”, „Tygodnik Mazowsze”, „TWA”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej