Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Wróblewski
ur. w 1949 roku w m. Polonica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018

Biogram

Pan Jan Wróblewski pracował w Zakładach Przemysłu Drzewnego, Tartak „Poltearex” w Polnicy. Jako aktywny przeciwnik ustroju PRL, działający na terenie zakładu, został powołany na ćwiczenia rezerwy do obozu wojskowego w Chełmnie nad Wisłą, gdzie przebywał od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Trzeba podkreślić, iż na terenie obozu panowały dramatyczne warunki mieszkaniowe rezerwistów. Pomimo mroźnej zimy żołnierzom rozkazano spać pod namiotami. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia wojskowe.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej