Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Olszewski Jan

Jan Olszewski

ur. w 1950 roku w m. Górsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2014
Biogram
Jan Olszewski był członkiem NSZZ „Solidarność” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex” w Toruniu, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej i rzecznika prasowego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Zajmował się kolportażem bezdebitowych wydawnictw, inicjował przerwy w pracy oraz organizował zbiórki pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla osób internowanych i ich rodzin. 
W związku z prowadzoną działalnością został internowany w Zakładzie Karnym w Potulicach  w okresie od 13 grudnia 1981 r. do  19 marca 1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną, za co został ponownie internowany w okresie od 20 sierpnia do 7 pażdziernika 1982 r. w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.
W latach 1985-1987 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej