Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wojciech Cieślewicz
ur. w 1953 roku w m. Mieleszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015

Biogram

Wojciech Cieślewicz był absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Podyplomowego Studium Dziennikarskiego w Warszawie.
W latach 1976 - 1977 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z przywozem z zagranicy nielegalnej literatury i reprezentowaniem negatywnego stosunku wobec ówcześnie panującego systemu politycznego m.in. podczas wyborów do Sejmu i WRN w marcu 1976 r.
Dnia 13.12.1982 r. został dotkliwie pobity przez funkcjonariuszy ZOMO podczas działań interwencyjnych na Moście Teatralnym w Poznaniu jako przypadkowy świadek manifestacji pod Pomnikiem Ofiar Czerwca 1956 r. Na skutek doznanych ciężkich urazów głowy zmarł w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu dnia 2.03.1982 r.
Wszczęte w dniu 23.02.1982 r. przez Prokuraturę Wojsk Lotniczych w Poznaniu śledztwo w sprawie pobicia i śmierci Wojciecha Cieślewicza zostało umorzone postanowieniem z dnia 15.06.1982 r. wobec nie wykrycia sprawców tego czynu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN