Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Cieślewicz

ur. w 1953 roku w m. Mieleszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Wojciech Cieślewicz był absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Podyplomowego Studium Dziennikarskiego w Warszawie.
W latach 1976 - 1977 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z przywozem z zagranicy nielegalnej literatury i reprezentowaniem negatywnego stosunku wobec ówcześnie panującego systemu politycznego m.in. podczas wyborów do Sejmu i WRN w marcu 1976 r.
Dnia 13.12.1982 r. został dotkliwie pobity przez funkcjonariuszy ZOMO podczas działań interwencyjnych na Moście Teatralnym w Poznaniu jako przypadkowy świadek manifestacji pod Pomnikiem Ofiar Czerwca 1956 r. Na skutek doznanych ciężkich urazów głowy zmarł w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu dnia 2.03.1982 r.
Wszczęte w dniu 23.02.1982 r. przez Prokuraturę Wojsk Lotniczych w Poznaniu śledztwo w sprawie pobicia i śmierci Wojciecha Cieślewicza zostało umorzone postanowieniem z dnia 15.06.1982 r. wobec nie wykrycia sprawców tego czynu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej