Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wójtowicz Jacek

Jacek Wójtowicz

ur. w 1951 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2017
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet” w Lublinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej. Mimo przeprowadzenia z nim w dniu 5.01.1982 roku rozmowy w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z  działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej zaangażował się w tworzenie podziemnych struktur związkowych. Z powodu swojej działalność był inwigilowany i objęty kontrolą operacyjną, 26.08.1982 r. został zatrzymany na 48 godzin, a w okresie od 8.11.1982 r. do 2.02.1983 r. internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Budowie. Po zwolnieniu z internowania, kontynuował działalność w TKZ w „Agromecie”. W mieszkaniu i miejscu pracy J. Wójtowicza wielokrotnie przeprowadzane były przeszukania. W wyniku jednej z rewizji funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa odnaleźli ponad 300 sztuk biuletynów informacyjnych sygnowanych NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w Lublinie i ulotek nawołujących do uwolnienia więźniów politycznych. Wobec odnalezienia tak dużej ilości nielegalnych dokumentów, materiały te zostały zatrzymane i przekazane do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Lublinie, a Jacek Wójtowicz został 2.11.1985 r. po raz kolejny zatrzymany na 48 godzin do wyjaśnienia. W dniu 4.11.1985 r., Prokuratura Rejonowa w Lublinie wszczęła m. in. wobec Jacka Wójtowicza postępowania, które 28.02.1986 roku warunkowo umorzyła, przyjmując poręczenie społeczne Rady Pracowniczej Lubelskiej Fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet”. Pan Jacek Wójtowicz utrzymywał również kontakty z innymi opozycjonistami z województwa lubelskiego oraz współpracował ściśle z Zarządem Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie, Kościołem i duchowieństwem. Był także kolporterem nielegalnej prasy, ulotek, plakatów, biuletynów i literatury podziemnej. Od 1986 roku wszedł w skład ponadzakładowych struktur NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie. Brał udział w pracach Tymczasowego Zarządu Regionu oraz uczestniczył w zebraniach Regionalnej Komisji Koordynacyjnej. W dniu 22.10.1988 roku, wraz z grupą osób, zawiązał Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność”, w Lubelskiej Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet”. Brał również udział w spotkaniu opozycjonistów w dniu 2.04.1989 r. i wszedł w skład powołanego wówczas Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego, którego zadaniem było wyłonienie kandydatów na posłów i senatorów oraz przygotowanie i przeprowadzenie kampanii wyborczej. 
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN