Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marian Sadowski
ur. w 1947 roku w m. Cerekiew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2017

Biogram

Pan Marian Sadowski był zatrudniony w Zakładach Metalowych im. Gen. Waltera w Radomiu. Należał do podziemnych struktur opozycyjnych na terenie woj. radomskiego. Zajmował się m.in. kolportażem "Wolnego Robotnika" oraz drukowaniem innych wydawnictw bezdebitowych. W związku z tą działalnością, po przeszukaniu przeprowadzonym w jego miejscu zamieszkania, został zatrzymany w dniu 09.03.1984 r. przez Służbę Bezpieczeństwa. Zastosowano wobec niego areszt tymczasowy w okresie od 09.03.1984 r. do 26.07.1984 r. Osadzony został w Areszcie Śledczym w Radomiu, skąd został zwolniony na mocy amnestii. Wskutek aresztowania został również zwolniony z pracy. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej