Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Achramowicz Michał

Michał Achramowicz

ur. w 1938 roku w m. Czernienta
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 401/2016
Biogram
W marcu 1968 r. uczestniczył w wiecach studenckich w Szczecinie. W grudniu 1970 r. i styczniu 1971 r. brał udział w strajkach okupacyjnych w Zarządzie Portu Szczecin (ZPS). W 1976 r. zbierał podpisy wśród pracowników ZPS pod petycją do Rady Państwa w obronie robotników protestujących w Radomiu. W okresie 18-30.08.1980 r. uczestniczył w strajku w ZPS.
We wrześniu 1980 r. został członkiem „Solidarności”. Działalność podziemną rozpoczął po pacyfikacji strajku przez ZOMO w grudniu 1980 r. Zbierał składki na działalność związkową oraz pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. Kolportował ulotki i wydawnictwa podziemne, m.in. „BIS”, „CDN”, „Jedność”, „Grot”.
W latach 1982-1989 zaangażował się w pracę Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Stanisława Kostki w Szczecinie. Współorganizował Msze Św. za Ojczyznę. 
Ponadto był współorganizatorem Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście (ZPSŚ), któremu Sąd Wojewódzki w Szczecinie odmówił rejestracji. W okresie 18.08-04.09.1988 r. współorganizował i uczestniczył w strajku w ZPSŚ. Został członkiem kolejnego postrajkowego Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników ZPSŚ. W 1989 r. uczestniczył w kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego „S”.
Ze względu na swoją działalność opozycyjną był wielokrotnie przesłuchiwany.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej