Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pietruczanis Zdzisław
Zdzisław Roman Pietruczanis
ur. w 1943 roku w m. Polaki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012

Biogram

Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Lokomotywowni Warszawa Odolany. Po 13 grudnia 1981 r., ze względu na prowadzenie działalności związkowej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Aktywnie uczestniczył w kolportażu nielegalnych wydawnictw, a także przekonywał inne osoby do podejmowania akcji zbierania składek przeznaczonych na pomoc dla internowanych w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka. W dniu 9 marca 1982 r. w związku z przewożeniem nielegalnych wydawnictw został zatrzymany przez funkcjonariuszy KWMO w Białymstoku. Sprawę przekazano do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej Warszawie. Postępowanie zostało w tej sprawie zostało umorzone przez Prokuraturę. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN