Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czubocha Augustyn

Augustyn Franciszek Czubocha

ur. w 1953 roku w m. Tuczempy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 107/2017
Biogram
Augustyn Franciszek Czubocha prowadził własne gospodarstwo rolne w Tuczempach. Od października 1980 r. zakładał koła „Solidarności Wiejskiej" w województwie przemyskim. Na przełomie lat 1980/1981 uczestniczył w strajkach ustrzycko-rzeszowskich jako członek Komitetu Strajkowego. Od czerwca 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” w Przemyślu z siedzibą w Jarosławiu.
W dniach od 13.12.1981 r. do 24.02.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Po wyjściu na wolność nawiązał współpracę z innymi działaczami związkowymi tworząc struktury podziemne w ramach Duszpasterstw Rolników w Krasiczynie, Soninie, Łabuniach i Jarosławiu; kolportował też nielegalne wydawnictwa między innymi sygnowane przez Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników: „Wieś Rzeszowską” i „Solidarność Rolników”. Uczestniczył w dożynkach na Jasnej Górze i w Rzeszowie oraz uroczystościach rocznicowych podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. W 1989 roku wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Przemyślu.
Objęto go zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych wniesionym przez Wydział IV SB KWMO w Przemyślu w latach 1982-1984 oraz Prokuraturę Rejonową w Jarosławiu w latach 1987-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN