Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krzysztof Michał Białas
ur. w 1951 roku w m. Przemyśl
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015

Biogram

Pan Krzysztof Białas działał  w podziemnych strukturach zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, w okresie od 13 XII 1981 r. do 4 VI 1989 r. 
Od 18-27 VIII 1988 r. brał udział w strajku na KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju, którego uczestnicy domagali się legalizacji NSZZ „Solidarność”. Za aktywny udział w strajku Pan Krzysztof Białas został zwolniony z pracy w ww. zakładzie, z dniem 1 IX 1988 r. 
W dniu 28 X 1988 r. brał udział w manifestacji zorganizowanej na Rynku w Katowicach, której uczestnicy domagali się przywrócenia do pracy tych górników, z którymi dyrekcja KWK „Moszczenica” rozwiązała umowę o pracę z powodu uczestnictwa w sierpniowych wydarzeniach. 
Reasumując należy stwierdzić, iż Pan Krzysztof Białas aktywnie uczestniczył w działalności podziemnych struktur zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, w okresie od 13 XII 1981 r. do 4 VI 1989 r. prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność mającą na celu odzyskanie niepodległości i suwerenności Polski.

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów