Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wołos Piotr
Piotr Jerzy Wołos
ur. w 1970 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019

Biogram

Piotr Wołos od 1985 r. należał do Tajnej Organizacji Młodzieży w Gdańsku. W latach 1986 – 1990 był aktywnym członkiem Federacji Młodzieży Walczącej w Gdańsku. Współtworzył tzw. „Brygadę Zryw” zajmującą się redagowaniem satyrycznego dodatku do pisma FMW „Monit”. 
W czasie swojej działalności w FMW zajmował się redagowaniem, drukiem i kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Z polecenia przewodniczącego FMW w Gdańsku Roberta Kwiatka przechowywał archiwum Federacji.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków