Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Piziorski Ryszard
Ryszard Piziorski
ur. w 1950 roku w m. Oleśnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019

Biogram

Od 1979 r. kolportował na terenie Zakładów Mechanicznych „Ursus” ulotki i wydawnictwa wydawane przez Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”. W 1980 r. zaangażował się w tworzenie struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w ZM „Ursus”. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku na terenie zakładu, który został spacyfikowany w nocy z 14 na 15 grudnia 1981 r. Po tych wydarzeniach został przeniesiony na inne stanowisko pracy, lecz nie zaprzestał prowadzenia podziemnej działalności opozycyjnej, co najmniej do 1983 r. Kolportował nielegalne wydawnictwa, prowadził zbiórki pieniędzy dla represjonowanych. Współpracował z działającą w konspiracji Tymczasową Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” ZM „Ursus”, m.in. przy organizacji pielgrzymek i uroczystości religijnych.

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów