Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Duszak Mirosław
Mirosław Duszak
ur. w 1957 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015

Biogram

Mirosław Duszak we wrześniu 1980 r. współtworzył Komitet Obrony Więzionych za Przekonania w Elblągu. Był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Odzieżowego Truso w Elblągu. 
W listopadzie 1981 r. był inicjatorem i współwykonawcą krzyży katyńskich, umieszczonych na elbląskich cmentarzach: Agrykola i Dębica. 14 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, a od 15 czerwca 1982 r. w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, gdzie 14 sierpnia 1982 r. wziął udział w akcji protestacyjnej internowanych. Podczas pacyfikacji protestu został pobity przez funkcjonariuszy służby więziennej, w związku z czym uczestniczył w głodówce w sprawie wszczęcia postępowania wobec funkcjonariuszy SW. 6 września 1982 r. został zwolniony z internowania, tego samego dnia został osadzony w Areszcie Śledczym w Elblągu, pod zarzutem napaści na funkcjonariusza SW. 25 maja 1983 r. Sąd Wojewódzki w Elblągu skazał go na karę dwóch lat pozbawienia wolności i grzywnę, zamienioną do czasu uprawomocnienia się wyroku na dozór milicyjny, tego samego dnia został zwolniony. W lipcu 1983 r. został objęty ustawą o amnestii. W latach 1983-1989 zajmował się drukiem i hurtowym kolportażem pism „Wiadomości Dnia”, „Głos”, w latach 1985 - 1989 był współredaktorem i organizatorem druku Biuletynu Regionu Elbląskiego „Solidarność”. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Karol Nawrocki, Zarys historii NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego (1980-1989), Gdańsk 2010
Karol Nawrocki, Studium przypadku. Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim (1976-1989), Elbląg-Gdańsk 2014