Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marciniak Bohdan

Bohdan Wacław Marciniak

ur. w 1943 roku w m. Staszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2014
Biogram
Pan Bohdan Wacław Marciniak działał w latach 1961-1968 w Zrzeszeniu Studentów Polskich oraz Studenckim Kole Przewodników Górskich w Krakowie. W marcu 1968 brał udział w demonstracji  na Akademii Górniczo – Hutniczej. Od września 1980 należał do NSZZ „Solidarność”, był członkiem Komisji Zakładowej w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Wyrobów Instalacyjno – Sanitarnych i Grzewczych w Radomiu. Od 1981 r. był działaczem Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz Duszpasterstwa Akademickiego. Uczestniczył w strajku w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu w okresie od 30.10 do 13.12.1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego był kolporterem wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Biuletyn Informacyjny”, a także ulotek znaczków okolicznościowych. W latach 1983-1989 był członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej, a w latach 1988-1990 m.in. był członkiem Komitetu Obywatelskiego Ziemia Radomska, organizatorem i koordynatorem działań Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych. Pan Bohdan Wacław Marciniak został odznaczony w 1994 r. Brązowym Krzyżem Zasługi.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności