Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Brachowski Józef

Józef Brachowski

ur. w 1955 roku w m. Pękanino
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 277/2020
Biogram
Józef Brachowski w dniu 05.11.1982 r. został powołany do odbycia trzymiesięcznej służby wojskowej w JW nr 3466 w Czerwonym Borze. Przydzielony został do 2. kompanii inżynieryjno – drogowej. W wojskowym obozie specjalnym w Czerwonym Borze przebywał do 03.02.1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN