Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Barbara Kryspina Orzeł

ur. w 1949 roku w m. Andrychów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 68/2018
Biogram
Pani Barbara Orzeł była aktywną działaczką NSZZ „Solidarność” oraz organizatorką strajków w Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Andropol” w Andrychowie. Podjęła się m.in. zorganizowania w zakładzie pracy Koła Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania a także aktywnie uczestniczyła w zjeździe w/w koła w Radomiu. 
Za swoją działalność została internowana w dn. 13 XII 1981 r. W trakcie internowania przebywała w Cieszynie, Gołdapi oraz Darłówku. Na mocy decyzji z dn. 29 IV 1982 r. została zwolniona z internowania. 
Po odzyskaniu wolności w dalszym ciągu kontynuowała działalność w zdelegalizowanym NSZZ „Solidarność”. 
W związku z podejrzeniem przechowywania przez nią przedmiotów mających związek z nielegalną działalnością Konfederacji Polski Niepodległej, na początku września 1983 r. dokonano przeszukania w jej mieszkaniu, w którym odnaleziono oraz zakwestionowano przedmioty związane z działalnością opozycyjną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej