Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wierzbicki Andrzej

Andrzej Wierzbicki

ur. w 1953 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Od 1979 r. był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej, a od 1980 r. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. W związku z prowadzoną działalnością został internowany 13 grudnia 1981 r. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim oraz Głogowie. Wolność odzyskał 30 kwietnia 1982 r. W 1983 r. z powodów politycznych wyemigrował do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN