Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Łasek

ur. w 1962 roku w m. Huta Dąbrowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Od 1984 r. był aktywnym członkiem podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Gdańsku (w ramach grupy skupionej przy kościele p.w. św. Brygidy). Uczestniczył w druku i kolportażu antykomunistycznych ulotek oraz dystrybucji drugoobiegowych wydawnictw, znaczków poczty podziemnej i akcjach plakatowych. 
W latach 1987-1988 brał udział w organizacji i emisji audycji Radia „Solidarność” w Gdańsku, a w okresie strajków w 1988 r. na terenie Stoczni Gdańskiej. Następnie był zaangażowany w  odtwarzanie struktur NSZZ „Solidarność” w Stoczni. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków