Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leokadia Teresa Stolarczyk

ur. w 1932 roku w m. Natolin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018
Biogram
Leokadia Teresa Stolarczyk z d. Kulesza była członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. J. Marchlewskiego „Poltex” w Łodzi. W stanie wojennym kontynuowała działalność związkową. 13.05.1982 r. została zatrzymana pod zarzutem udziału w strajku w miejscu pracy, a następnego dnia Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Łódź-Bałuty wymierzyło jej karę 3 miesięcy aresztu. Sąd Rejonowy w Łodzi po rozpatrzeniu odwołania od orzeczenia Kolegium wyrokiem z 25.06.1982 r. skazał ją na 2 miesiące aresztu z zaliczeniem na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania. Od 13.05.1982 r. do 13.07.1982 r. była osadzona w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi oraz Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów. Decyzją dyrekcji ZPB „Poltex” została zwolniona dyscyplinarnie z pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej