Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krywult Tadeusz

Tadeusz Krywult

ur. w 1957 roku w m. Kozy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Od wiosny 1982 r. do października 1983 r. prowadził działalność w ramach konspiracyjnych struktur NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej. Był współzałożycielem i przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarność” przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych. Organizował akcje zbierania składek i wypłaty świadczeń związkowych. Kolportował wydawnictwa podziemne, m.in. pisma: „Solidarność Podbeskidzia” i „Obserwator Wojenny”, a także drukował „Informator NSZZ »S«” sygnowany przez TKZ przy FSM. Był członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie. W połowie 1983 r. struktury „Trzeciego Szeregu” zostały rozbite. 
Został zatrzymany 12 grudnia 1983 r., a następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej, od 21 maja 1984 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Krakowie. Prokuratura Wojewódzka w Bielsku-Białej sporządziła akt oskarżenia zarzucając mu kierowanie nielegalnym związkiem. Ze względu na stan zdrowia oskarżonego, postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, w dniu 1 czerwca 1984 r. uchylono środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne zostało umorzone 25 lipca 1984 r. na postawie przepisów ustawy o amnestii. Do 1987 r. był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej