Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Jarzyński
ur. w 1954 roku w m. Bobolice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 507/2014

Biogram

Jan Jarzyński od 1980 r. był zaangażowany w działalność organizacyjną NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Pełnił funkcję członka prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Koszalinie, był odpowiedzialny za kontakty z kurią biskupią. Z uwagi na to, iż Jana Jarzyńskiego uznano za zdolnego do organizowania zbiorowych wystąpień o charakterze wrogim wobec ustroju PRL, po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 20 lutego 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN