Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pęgiel Wojciech

Wojciech Pęgiel

ur. w 1955 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Będąc studentem historii Uniwersytetu Jagiellońskiego jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie uczelnianych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Związany z krakowskim Komitetem Obrony Więzionych za Przekonania (m. in. współorganizator manifestacji przed siedzibą prokuratury w Krakowie w sprawie uwolnienia działaczy Konfederacji Polski Niepodległej). 
Sympatyk ruchu piłsudczykowskiego. Od 1981 r. członek Komitetu Opieki nad Kopcem Piłsudskiego w Krakowie. Począwszy od 1981 r. współorganizator corocznych marszów szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc (w tym jako komendant marszu w latach 1982, 1986, 1988 i 1989). W związku z udziałem w marszu zatrzymany w dniu 9 sierpnia 1984 r. w Jędrzejowie i ukarany grzywną.
Od 1983 r. członek Konfederacji Polski Niepodległej. Uczestnik II Kongresu KPN w Warszawie w 1985 r. Po zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki jeden z inicjatorów powołania Obywatelskiej Inicjatywy w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy”. Uczestnik w 1985 r. protestu głodowego w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie – Starym Bieżanowie. 
Po skreśleniu z listy studentów UJ w 1986 r. kolporter prasy drugoobiegowej w Wielkopolsce. Założyciel podziemnego wydawnictwa „6 sierpnia”, wydającego pismo o takim samym tytule oraz przedruki publikacji z okresu międzywojennego. W związku z prowadzoną działalnością zatrzymywany i karany grzywną w dniach 29 stycznia 1987 r. oraz 27 września 1987 r. 
Od 1988 r. szef Komitetu Akcji Bieżącej Obszaru VI KPN w Poznaniu. Organizator i uczestnik licznych manifestacji. Podczas wyborów w czerwcu 1989 r. bezskutecznie ubiegał się mandat poselski w Poznaniu. Uczestnik III Kongresu KPN w Warszawie, podczas którego został wybrany do Rady Politycznej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej