Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojciechowski Marian

Marian Wojciechowski

ur. w 1950 roku w m. Mosina
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Marian Wojciechowski, zatrudniony w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu, został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. nr 1636 w Chełmnie w dniu 05.11.1982 r. Rozkazem nr 228 z dnia 10.11.1982 r. został przydzielony do 6 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych   z obronnością kraju, a jedynie służyło w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 
W dniu 27.01.1983 r. Marian Wojciechowski został zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej