Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mierzejewski Kazimierz

Kazimierz Mierzejewski

ur. w 1940 roku w m. Rozwory
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2024
Biogram
Od jesieni 1980 r. był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej i Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego został skierowany na przymusowy urlop. Podjął działalność w podziemnych strukturach Związku, którą kontynuował przez cały okres stanu wojennego. Organizował pomoc dla osób represjonowanych. Protestował na rozprawie sądowej przeciwko Henrykowi Nowakowskiemu, aresztowanemu w 1982 r. za działalność opozycyjną, prowadzonej w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Łodzi. Rozprowadzał wydawnictwa bezdebitowe. 
Z powodu opozycyjnego zaangażowania był wielokrotnie zatrzymywany, w tym także na dłużej niż 48 godzin, a w marcu 1983 r. zastrzeżono mu prawo wyjazdu za granicę. 
W latach 1980-1982 podlegał inwigilacji za strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • 17 miesięcy. Narodziny wolności 1980-1981, pod red. Barbary Konarskiej-Pabiniak, Płock 2006