Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Smykowski Leszek

Leszek Smykowski

ur. w 1958 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014
Biogram
Leszek Smykowski – od 1978 r. uczestniczył w Duszpasterstwie Akademickim ks. Tadeusza Czapigi oraz o. Huberta Czumy. W okresie 1978/1979 utrzymywał kontakt z członkami Studenckiego Klubu Solidarności, min. Piotrem Gonerko, Jarosławem Jasińskim i Agnieszką Chałubińską. W październiku 1980 r., był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Szczecinie. W lutym 1981 r., uczestniczył w strajkach studenckich, dotyczących rejestracji NZS. Następnie pełnił funkcję szefa drukarni NZS do 13.12.1981 r. Od roku 1982 był członkiem Akademickiego Ruchu Oporu, drukował biuletyn ,,ARO”. Był współorganizatorem ,,spotkań z historią” w ramach Duszpasterstwa Akademickiego, uczestnikiem demonstracji patriotycznych z ,,okazji 11 Listopada” oraz ,,3 Maja”. Ponadto był założycielem samokształceniowego ,,Koła Historycznego” dla studentów i młodzieży. Organizował struktury Konfederacji Polski Niepodległej  w dawnych województwach: szczecińskim, gorzowskim, koszalińskim, słupskim. Zajmował się kolportażem kaset, książek oraz ,,Przeglądu Wiadomości Agencyjnych’’, ,,Gazety Polskiej”, ,,Drogi”. 
W 1987 r., wymyślił i wykonał transparent ,,Wolni i Niepodlegli”, który zawisł na murach klasztoru na Jasnej Górze z okazji wizyty Papieża Jana Pawła II.
Był w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności