Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chmielewski Jakub

Jakub Leszek Chmielewski

ur. w 1947 roku w m. Ślepietnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony początkowo w Zakładzie Karnym we Włocławku, a od 3 sierpnia 1982 r. w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Z internowania zwolniony został w dniu 26 listopada 1982 r. W grudniu 1982 r. był jednym z organizatorów pomocy materialnej dla osób represjonowanych oraz byłych działaczy „Solidarności” internowanych po ogłoszeniu stanu wojennego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej