Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Frycz Andrzej

Andrzej Henryk Frycz

ur. w 1948 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2017
Biogram
Pracownik Spółdzielni Inwalidów „Przyszłość” w Trzciance. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” i pełnił funkcję  przewodniczącego Komisji Zakładowej w swoim miejscu pracy. Działalność opozycyjną kontynuował po wprowadzeniu stanu wojennego. W latach 1981-1987 inwigilowany przez SB w ramach sprawy obiektowej krypt. „Związek”.  Rozpracowywany także w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Inwalida” jako były członek „Solidarności” prowadzący „wrogą działalność”. 
W sierpniu 1982 roku znalazł się na wykazie osób przewidzianych do przeszukania pomieszczeń, stworzonym przez pilską SB – głównie przez to, że mimo zawieszenia „Solidarności” nadal nosił w klapie marynarki znaczek tego związku oraz był negatywnie ustosunkowany do PZPR.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN