Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Frycz Andrzej
Andrzej Henryk Frycz
ur. w 1948 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2017

Biogram

Pracownik Spółdzielni Inwalidów „Przyszłość” w Trzciance. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” i pełnił funkcję  przewodniczącego Komisji Zakładowej w swoim miejscu pracy. Działalność opozycyjną kontynuował po wprowadzeniu stanu wojennego. W latach 1981-1987 inwigilowany przez SB w ramach sprawy obiektowej krypt. „Związek”.  Rozpracowywany także w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Inwalida” jako były członek „Solidarności” prowadzący „wrogą działalność”. 
W sierpniu 1982 roku znalazł się na wykazie osób przewidzianych do przeszukania pomieszczeń, stworzonym przez pilską SB – głównie przez to, że mimo zawieszenia „Solidarności” nadal nosił w klapie marynarki znaczek tego związku oraz był negatywnie ustosunkowany do PZPR.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN