Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Niewieczerzał Jacek

Jacek Krzysztof Niewieczerzał

ur. w 1956 roku w m. Piotrków Trybunalski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 507/2014
Biogram
Jacek Niewieczerzał od września 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność” na terenie Bełchatowa. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w strukturach zawieszonego związku, uczestniczył w zebraniach jego członków, dostarczał papier do produkcji bezdebitów, sporządzał i drukował ulotki zawierające informacje o sytuacji społeczno-politycznej w kraju i poczynaniach władz PRL, redagował ich treść i projektował szatę graficzną. W latach 1981–1989 kolportował podziemne pisma: „Solidarność Wojenna”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”, „CDN Zwyciężymy”, książki, plakaty, ulotki i stemple; był wielokrotnie rewidowany i zatrzymywany. 5.05.1982 r. został tymczasowo aresztowany,  4.08.1982 r. opuścił Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim. 19.01.1983 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Łodzi zawiesił prowadzone w jego sprawie postępowanie, a następnie umorzył je  na mocy amnestii  (11.08.1983 r.). W lutym 1983 r. Jacek Niewieczerzał został zwolniony z pracy w Zakładzie Usług Socjalnych Budownictwa w Kombinacie Budowy Elektrowni Bełchatów i przez okres ośmiu miesięcy pozostawał bez zatrudnienia. W latach 1981–1984 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN