Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Robert Raczyński
ur. w 1962 roku w m. Lubin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2017

Biogram

Pan Robert Raczyński w latach 1982–1987 był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kolporterem podziemnych wydawnictw. W latach 1987–1989 był współpracownikiem redakcji podziemnego pisma pt. „Gazeta Lubińska” oraz uczestniczył w inicjatywach podejmowanych przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego 
w Lubinie. Od kwietnia do czerwca 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego „S” w Lubinie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej