Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Slezyngier Paweł

Paweł Slezyngier

ur. w 1944 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 426/2014
Biogram
Pan Paweł Slezyngier pracował w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Uczestniczył w strajku w sierpniu 1980 r. Był przewodniczącym  Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” na Wydziale K-2. Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Stoczni im. Komuny Paryskiej, członkiem Regionalnego Komitetu Robotniczego, zrzeszającego przedstawicieli zdelegalizowanej NSZZ „Solidarność” z różnych zakładów pracy w Trójmieście oraz jednym z założycieli II Krajowej Komisji NSZZ Solidarność (działającej na czas zawieszenia związku).  Działalność Pawła Slezyngiera w ramach II Krajowej Komisji NSZZ Solidarność polegała na uczestnictwie w zebraniach, opracowywaniu deklaracji, apeli i innych wydawnictw, które były rozpowszechniane w zakładach pracy i środkach komunikacji w Trójmieście. Był on współtwórcą „Programu Budowy Ugody Narodowej”, w którym II Krajowa Komisja NSZZ „Solidarność” (działająca na czas zawieszenia związku) wzywała władze państwowe do odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, zaniechania ścigania ukrywających się po 13 grudnia 1981 r. działaczy związkowych i opozycyjnych, uwolnienia i uniewinnienia osób aresztowanych i skazanych za działalność związkową, przywrócenia do pracy osób zwolnionych za działalność związkową i społeczną po wprowadzeniu stanu wojennego, zaniechania represji wobec pracowników nauki, kultury, studentów i młodzieży szkolnej. 9 grudnia 1982 r. Paweł Slezyngier został aresztowany pod zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu o stanie wojennym, tj. w związku z przechowywaniem w celu rozpowszechnienia nielegalnych wydawnictw zawieszonego związku zawodowego „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN