Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Myszka Krzysztof
Krzysztof Stanisław Myszka
ur. w 1945 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” oraz członkiem Komitetu Założycielskiego Związku w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Na przełomie lat 1980/1981 zaangażował się w prace Komisji Rehabilitacyjnej, która stawiała sobie za cel udzielanie pomocy osobom represjonowanym i poszkodowanym w czasie wydarzeń Czerwca 1976 roku. Został wybrany delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. W okresie obowiązywania  stanu wojennego aktywnie wspierał rodziny osób więzionych i internowanych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010