Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Myszka Krzysztof

Krzysztof Stanisław Myszka

ur. w 1945 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” oraz członkiem Komitetu Założycielskiego Związku w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Na przełomie lat 1980/1981 zaangażował się w prace Komisji Rehabilitacyjnej, która stawiała sobie za cel udzielanie pomocy osobom represjonowanym i poszkodowanym w czasie wydarzeń Czerwca 1976 roku. Został wybrany delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. W okresie obowiązywania  stanu wojennego aktywnie wspierał rodziny osób więzionych i internowanych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010