Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grudzińska Aniela

Aniela Wiesława Grudzińska

ur. w 1949 roku w m. Wielodróż
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015
Biogram
Aniela Grudzińska, księgowa w Zakładach Mechanicznych "Zamech" w Elblągu, prowadziła działalność opozycyjną w latach 1982-1988. Była członkiem KZ NSZZ "Solidarność" oraz delegatem na I WZD Regionu Elbląskiego.
W sierpniu 1980 r. brała udział w strajku w swoim zakładzie pracy. Po wprowadzeniu w dniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego, brała udział w strajku w "Zamechu" w dniu 14 grudnia 1981 r. Prowadziła kolportaż wydawnictw podziemnych środowiska elbląskiego takich jak "Zwyciężymy", "Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego", "Zamechowiec". W swoim mieszkaniu posiadała maszynę do produkcji ulotek. 
Do 1990 r. była pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa, w latach 1983-1985 zastrzeżono jej możliwość wyjazdów zagranicznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN