Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skwarczyński Marek

Marek Henryk Skwarczyński

ur. w 1955 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Marek Skwarczyński jako aktywny działacz NSZZ „Solidarności” w Tarnowskich Górach pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym SB od 1980 r. Będąc pracownikiem Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS w Tarnowskich Górach, a jednocześnie członkiem NSZZ „Solidarności” przy tej fabryce, wbrew postanowieniom Dekretu z dn. 12 XII 1981 r. o stanie wojennym zawieszającym działalność tego związku zawodowego, nie zaprzestał tej działalności. 
W okresie od 14-17 XII 1981 r. organizował i kierował strajkiem pracowników tej fabryki. W tym samym miejscu i czasie w celu rozpowszechnienia sporządzał komunikaty, oświadczenia i odezwy do pracowników fabryki i mieszkańców Tarnowskich Gór. 
Po zakończeniu strajku został zatrzymany w dn. 21 XII 1981 r. i tymczasowo aresztowany (postanowienie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach o tymczasowym aresztowaniu z dn. 22 XII 1981 r., i tego samego dnia przedstawienie zarzutów). Przebywała w Areszcie Śledczym w Zabrzu. W dn. 16 II 1982 r. wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach Pan Marek Skwarczyński został skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności (dodatkowo kara – pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat oraz 1/3 kosztów postępowania na rzecz Skarbu Państwa). Na poczet kar został zaliczony okres jego tymczasowego aresztowania od 21 XII 1981 do 16 II 1982 r. 
Wg zapisów ewidencyjnych od 16 II 1982 r. internowany. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN