Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maciej Ratajczyk

ur. w 1961 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015
Biogram
Pan Maciej Ratajczyk był współzałożycielem i działaczem Niezależnego Zrzeszenia Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego dla zwiększenia konspiracji organizacja przyjęła nazwę Młodzieżowy Ruch Oporu. Głównymi hasłami głoszonymi przez w/w organizację było m in.: przywrócenie legalnej działalności NSZZ „Solidarność”, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, odzyskanie swobód demokratycznych i wolności osobistej Polaków. W ramach działalności w Młodzieżowym Ruchu Oporu następnie w Konfederacji Polski Niepodległej Pan Maciej Ratajczyk zajmował się drukiem i kolportażem ulotek, znaczków i nielegalnych wydawnictw takich jak: „Transportowiec”, „Ku Wolnej Polsce”, „Powrót do Życia. Współpracował również z podziemnymi strukturami Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, czyli porozumienia podziemnych struktur „Solidarności” działających w zakładach pracy Katowic, Bytomia, Mysłowic, Siemianowic Śląskich, Trzebini, Sosnowca, Chorzowa i Chrzanowa. 
Z racji prowadzenia działalności na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności w latach 1982-1989  był poddany inwigilacji szczególnej przez organy bezpieczeństwa PRL. W ramach spraw operacyjnych prowadzonych pod krypt. „Kokos”, Willa” oraz „Willa II” Służba Bezpieczeństwa stosowała wobec Pana Macieja Ratajczyka szereg metod i technik operacyjnym m.in.: wielokrotne zatrzymania na 48 godzin, przeszukania mieszkania, przesłuchania, rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, informacje przekazywane przez tajnych współpracowników.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN