Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Posyniak

ur. w 1953 roku w m. Kraśnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2020
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku, uczestnikiem strajku w grudniu 1981 r. W okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. był internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w JW. 2198 w Czarnem koło Szczecinka. Józef Posyniak i pozostali internowani - represjonowani za działalność związkową (76 osób) zakwaterowani byli w 3 salach jednego z budynków koszar, odizolowanych od pozostałej części jednostki wojskowej. Represyjny charakter miała także wykonywana, przez niego i innych osadzonych w obozie rezerwistów, praca. Roboty, w warunkach surowej zimy, związane były z zasypywaniem dołów, wyrównywaniem kolein po czołgach i usuwaniem drzew uszkodzonych przez wybuchy pocisków podczas działań poligonowych. Największą uciążliwością był brak możliwości wysuszenia ubrań i butów na kwaterach, z powodu niedostatecznego ogrzewania koszar.
Biogram opracowano na podstawie: