Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dusza Jerzy
Jerzy Dariusz Dusza
ur. w 1959 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019

Biogram

Jerzy Dariusz Dusza od 1982 r. był działaczem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi. W latach 1982–1986 rozpowszechniał publikacje bezdebitowe na terenie zajezdni Nowe Sady i wśród znajomych. W 1986 r. rozpoczął współpracę z podziemnym wydawnictwem „Pantograf”, polegającą na dostarczaniu materiałów drukarskich i prowadzeniu kolportażu publikacji. Od 1987 r. do stycznia 1990 r. był związany z pismem Tajnej Komisji Zakładowej MPK „Między Przystankami”, m.in. przygotowywał matryce, odbierał z drukarni całe nakłady pisma i przekazywał je do dalszej dystrybucji hurtowym kolporterom.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

W. Domagalski, "Pantograf" [w] "Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989", t.2, Warszawa 2012
W. Domagalski, "Między Przystankami", Łódź 2006